Kategori: Elektrik Tesisat

 
Elektrikçinin işletmeye Kaydolması

Elektrikçinin işletmeye Kaydolması

ELEKTRİK TESİSATÇILARININ İŞLETMEYE KAYDOLMASI ( Değişik fıkra : RG 25/10/1996- 22798) Elektrik Tesisatçıları Türkiye’nin herhangi bir yerinde bu yönetmeliğin kapsamına giren işleri yapabilmek için herhangi bir işletmeye baş vurarak kayıt yaptırmak zorundadır. ( Değişik fıkra : RG 25/10/1996- 22798) İşyerinin bulunduğu yerin dışında yapılacak tesisler için, tesisin bulunduğu yerdeki işletmeyeDevamını oku…

elektrik yönetmeliği

Elektrik Yönetmeliği

Elektrik Yönetmeliği   Cüneyt ALAN – Elektrik Yönetmeliği ELEKTRİK İÇ TESİSLERİ YÖNETMELİĞİ I.YÖNETMELİĞİN KAPSAMI KAPSAM Madde 1 – Bu Yönetmelik elektrik iç tesislerinin kurulmasına ve işletilmesine dair hükümleri kapsar; elektrik enerjisinin üretilmesine ve dağıtılmasına dair yapı içindeki tesisleri kapsamaz. Aşağıdaki elektrik tesisleri elektrik iç tesisi sayılır. a) ( Değişik fıkra:Devamını oku…

Elektrikli Yerden Isıtma

Elektrikli Yerden Isıtma

Elektrikli Yerden Isıtma   Cüneyt ALAN – Elektrikli Yerden Isıtma En Ucuz ve En Sağlıklı Isıtma Yapılmaktadır. Bu Sistem 5 Metreden Küçük Yerler İçin Ekstra bi Koruma Önlemi (pano , termik , sigorta ) Olmadanda Kullanıla Bilir. Bu Sistemin Otomatik Termostatı Sayesinde Isı Kayıplarını En Aza İndirir. 1mm den DahaDevamını oku…

Led Aydınlatmalar

Led Aydınlatma

Led Aydınlatma   Cüneyt ALAN – Her mekan için LED çözümleri LED’li aydınlatmanın ofisleri nasıl farklılaştırdığını, dış mekan alanlarını nasıl güzelleştirdiğini ve oteller için nasıl enerji tasarrufu sağlayan çözümler sunduğunu görün. Perakende aydınlatmasında LED   Alışveriş günümüzde bir deneyim haline gelmiştir. Aydınlatma, ister küçük, popüler bir butikte, ister büyük bir mağazadaDevamını oku…

Elektrik Malzemeleri

Elektrik Malzemeleri

Elektrik Malzemeleri   Buşon : Sigortanın bir elemanı. Devreye seri olarak bağlanır. Üzerinde yazılı akım değerinden faz lası (2-5 katı) geçtiğinde devreyi açan eleman. Buton : Elektrik devresinde, devreyi açıp kapamaya ya rayan araçlardır. Dekorasyon Cam : Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabukDevamını oku…

Elektrik Tesisat Bilgileri

Elektrik Tesisat Bilgileri

Elektrik Tesisat Bilgileri   Cüneyt ALAN – Elektrik Tesisat Bilgileri   Adi anahtar : Bir lâmbayı veya bir lâmba grubunu bir yerden aynı anda çalıştıran (yakan) veya durduran (söndüren) anahtar. Akım : Hava, su gibi akışkanların ya da elektrik yükleri nin belli bir yönde akışı. Akım Devresi : Akım kaynağıDevamını oku…

Elektrik Tesisat

Elektrik Tesisat

ELEKTRİK TESİSATI Cüneyt ALAN – Elektrik Tesisatı Tesisat Boruları Elektrik enerjisi alıcılara veya kumanda elemanlarına iletkenler aracılığı ile ulaşmaktadır. Üzerinden akım geçen iletken kabloların çevreye zarar vermemesi ve iletkenlerin dış darbelerden korunması için yalıtkan bir gereç olan boru içerisinden çekilir.  Çeşitleri ve Çapları Bergman boru, peşel boru, PVC boru, spiralDevamını oku…