Ana Menü

El ile Alçı Sıva

El ile Sıva Alçısı

EL İLE ALÇI SIVA

 

Cüneyt ALANEl ile Sıva Alçısı
Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama İşlem Sırası ve Kuralları
Alçı sıvayaEL İLE ALÇI SIVA
Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyi Hazırlama İşlem Sırası ve Kuralları
Alçı sıva yapılacak yüzeyde çalışmaya başlamadan önce basit kontrol ve deneylerin
yapılması yapılan işin kalitesini arttırmak için gereklidir. Aşağıda bu yöntemler ve alınması
gereken önlemler açıklanmıştır.
Görsel Kontrol
Alçı sıvanın tutunması aşağıda belirtilen durumlardan olumsuz etkilenip
etkilenmeyeceği çoğu kez gözle kontrol sırasında bile anlaşılır.
• Yapışmış yabancı maddeler, kir, is, harç lekeleri, beton pislikleri, kalıp
tahtası artıkları,
• Beton yüzeyde gevşek ve dökülen kısımlar,
• Yapışmış kireç ve çiçeklenmeler,
• Çok düzgün ve sıkı yüzeyler.
Önlemler: Yapışmış yabancı maddeler, betonun dökülen ve gevşek kısımları alınır,
kireç ve çiçeklenmeler tel fırça ile temizlenir.
Elle Kontrol
Elle kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılmalıdır. Elle
kontrol mutlaka birden çok noktada uygulanmalıdır.
Önlemler: Toz ve kir süpürge ve fırça ile temizlenir. Gerekirse yıkanır, kuruması
beklenir.
Kazıma Deneyi
Sıva zeminini kontrol etmenin bir diğer yolu da kazıma deneyidir. Bu deney sivri ve
sert bir cisimle (spatula, mala vb) yapılır. Bu sırada soyulan pul pul veya kum gibi dökülen
kısımlar tespit edilirse sıvaya başlamadan önce önlem alınmalıdır.
Önlemler: Yüzey tel fırça ile iyice temizlenir.
Islatma Deneyi
Bunun için temiz su bir fırça yardımıyla yüzeye sürülür. Su birkaç dakika sonra hala
yüzeyden damlıyor veya açıktan koyuya doğru rengi hemen dönmüyorsa bundan şu sonuçlar
çıkartılabilir.

• Yüzeyde yağ olabilir,
• Yüzey fazla nemlidir.
Önlemler: Yüzeydeki pılacak yüzeyde çalışmaya başlamadan önce basit kontrol ve deneylerin
yapılması yapılan işin kalitesini arttırmak için gereklidir. Aşağıda bu yöntemler ve alınması
gereken önlemler açıklanmıştır.
Görsel Kontrol
Alçı sıvanın tutunması aşağıda belirtilen durumlardan olumsuz etkilenip
etkilenmeyeceği çoğu kez gözle kontrol sırasında bile anlaşılır.
• Yapışmış yabancı maddeler, kir, is, harç lekeleri, beton pislikleri, kalıp
tahtası artıkları,
• Beton yüzeyde gevşek ve dökülen kısımlar,
• Yapışmış kireç ve çiçeklenmeler,
• Çok düzgün ve sıkı yüzeyler.
Önlemler: Yapışmış yabancı maddeler, betonun dökülen ve gevşek kısımları alınır,
kireç ve çiçeklenmeler tel fırça ile temizlenir.
Elle Kontrol
Elle kontrol, yüzeyin tozlu ve kirli olup olmadığını anlamak için yapılmalıdır. Elle
kontrol mutlaka birden çok noktada uygulanmalıdır.

Önlemler: Toz ve kir süpürge ve fırça ile temizlenir. Gerekirse yıkanır, kuruması
beklenir.
Kazıma Deneyi
Sıva zeminini kontrol etmenin bir diğer yolu da kazıma deneyidir. Bu deney sivri ve
sert bir cisimle (spatula, mala vb) yapılır. Bu sırada soyulan pul pul veya kum gibi dökülen
kısımlar tespit edilirse sıvaya başlamadan önce önlem alınmalıdır.
Önlemler: Yüzey tel fırça ile iyice temizlenir.
Islatma Deneyi
Bunun için temiz su bir fırça yardımıyla yüzeye sürülür. Su birkaç dakika sonra hala
yüzeyden damlıyor veya açıktan koyuya doğru rengi hemen dönmüyorsa bundan şu sonuçlar
çıkartılabilir.

• Yüzeyde yağ olabilir,
• Yüzey fazla nemlidir.
Önlemler: Yüzeydeki yağ temizlik maddeleri kullanılarak temizlenir ve durulanır.
Yüzey nemi fazla ise kuruması beklenir.
Sıcaklık Ölçme
Alçı sıva uygulaması +5 °C derecenin altında yapılmamalıdır. Sıcaklık klasik
termometre ile ölçülebilir. Ortam sıcaklığının çok düşük olması durumunda alçı sıvanın
donma tehlikesi vardır.
Önlemler: Ortamda nem yapmayan bir ısıtıcı ile sıcaklık arttırılmalıdır.
Alçı Sıva Yapılacak Yüzeyin Hazırlanması
Alı sıva yapılacak yüzeyi hazırlama işlemleri ile ilgili daha detaylı bilgiler için
öğrenme faaliyeti 1’e bakınız.
Ön Hazırlıklar
Alçı sıva yapılacak yüzeyde üçüncü bölümde anlatılan kontrol ve deneyler yapıldıktan
ve gerekli önlemler alındıktan sonra ön hazırlıklara başlanır. Bu bölümde duvar ve tavan
uygulama resimleri ile konu açıklanacaktır.


el ile alçı sıva, elle alçı sıva, al alçısı, alle alçı çekmek, elle çekilen alçı sıva, alçı sıva ustaları, alçı sıva ustası ankara, ankarada el alçı sıvacıları, ankara alçı boya ustaları« (Önceki Resimler)
(Sonraki Resimler) »