Ana Menü

Elektrik Malzemeleri

Elektrik Malzemeleri

Elektrik Malzemeleri

 

Buşon : Sigortanın bir elemanı. Devreye seri olarak bağlanır. Üzerinde yazılı akım değerinden faz lası (2-5 katı) geçtiğinde devreyi açan eleman.

Buton : Elektrik devresinde, devreyi açıp kapamaya ya rayan araçlardır. Dekorasyon

Cam : Soda veya potas katılmış silisli kumun ateşte eritilmesiyle yapılan sert, saydam ve çabuk kırı lır cisim.

Cıva buharlı lâmba : İçerisinde cıva, cıva buharı, asal gaz ve elektrot ları bulunan, ışık akışı fazla olan bir lâmba gru budur.

Cos metre çalışma noktası: Alternatif akım devrelerinde akım ile gerilim arasındaki açıyı ölçmeye yarayan ölçü aleti. Çalışma Noktası : Transistorlu yükselteç devrelerinde beyz akımına göre değişen ve transistorun çalışma değerlerini tespit eden nokta.

Çekirdek : Transformatörün nüvesi.

Damar : Kablonun yalıtılmış olan her iletkenidir.

Dekoratif aydınlatma : Görülmesi istenen cisimleri bütün ayrıntıları ile göstermek değil, daha çok estetik etkiler uyandıran aydınlatma.

Dış aydınlatma : Açık yerlerin aydınlatılmasıdır. Yol, spor alanlan, gar vb. yerlerin aydınlatılması

Direk : Hava hattı iletkenlerinin taşınmasında kullanılan gereçlerdir

Dielektrik : Yalıtkan, elektrik akımını geçirmeyen

Direnç : Bir nesnenin elektrik akımına karşı durma özelliği mukavemet, rezistans.

Direkt aydınlatma : Aydınlatma aracının, ışığı direkt olarak çalışma yüzeyine yönlendirilmiş halidir


Elektrik malzemeleri, elektrik malzeme çeşitleri, elektrik malzeme isimleri, dış aydınlatma, direk, dielektrik, direnç, direkt aydınlatma, dekorastif aydınlatma

 (Sonraki Resimler) »