Ana Menü

Perlitli Sıva Alçısı

Perlitli Sıva Alçısı

Perlitli Sıva Alçısı

 

Cüneyt ALANPerlitli Sıva Alçısı

Perlitli sıva alçısı yapısından dolayı gözenekli bir yüzey oluşturur bu nedenle “kaba sıva” olarak anılır. Daha temiz ve pürüzsüz bir yüzey elde etmek için “Saten Perdah Alçısı” ile sıva yüzeyinin kaplanması gerekir. Saten perdah alçısı bu özelliğinden dolayı “ince sıva” olarak anılır. Alçı üreticileri bu iki alçının karıştırılarak kullanılmasını tavsiye etseler bile bu iki alçı sıva çeşidi ayrı ayrı uygulanmalıdır.

Çünkü; homojen bir karışım elde etmek için şantiye şartları her zaman uygun olmayabilir. Saten perdah alçısı bir düzeltme alçısıdır, hazırlanış şekli bölüm 3.51.’teki gibi yapılır. Perlitli alçı sıva ile kaplanmış ve kurumasını tamamlamış duvar yüzeyinde bulunabilecek alçı artıkları ve oluşmuş mastar çizgileri spatula yardımı ile temizlenir ( raspa yapılır). Resim 3.52. Hazırlanan saten perdah alçısı çelik mala üzerine alınır. Çelik mala üzerindeki alçı 0,3-1 mm kalınlık oluşturacak şekilde aşağıdan yukarıya doğru yüzeye sıvanır.

Geniş ağızlı eğri saplı spatula yardımı ile son düzeltmeler yapılır ve saten perdah alçısı uygulaması bitirilir.Dahada pürüzsüz bir yüzey elde etmek isteniyorsa 0-400 kum zımpara ile duvar yüzeyi zımparalanır

Alçı sıva harcı öğrenme faaliyeti 3.3 te anlatıldığı gibi hazırlanır. Bu uygulama için yeterli yükseklikte sarsılmaz bir çalışma sehpası veya iskele kurmanız gereklidir.

Alçı sıva harcı spatula yardımıyla ano çıtalarının yerleştirileceği doğrultu boyunca tavan yüzeyine uygulanır. Resim 3.56. Yaklaşık 150-200 cm aralıklarla ano çıtaları tavan yüzeyine yapıştırılır.

Ano çıtaları yapıştırma sırasında ipine getirilir ve teraziye alınır. Resim 3.58. ano çıtaları için kullanılan harcın bir miktar sertleşmesi için beklenir. Tavan uygulamalarında sıva kalınlığı 5-20 mm. arasında olmalıdır.

Alçı sıva harcı, mala yardımıyla sıva küreğine bir miktar alınır. Resim 3.59. tavan yüzeyine sıva küreği bastırılarak uygulanır. İdeal uygulama tek katta ano çıtalarının yüksekliğini bir miktar geçecek şekilde yapılmış olandır.

Ano çıtalarının arası alçı sıva harcı ile doldurulduktan sonra alüminyum bıçak mastar ile çıtalara bastırılarak “mastarlama” yapılır. Resim 3.62. alüminyum bıçak mastar üzerinde toplanan fazla harç sıva malası ile alınarak sıva yüzeyindeki çukur yerlere doldurulur. Resim 3.63. Bu işlem sonrası sıva yüzeyi tekrar mastarlanarak sıva işlemi tamamlanır.

Tüm tavan yüzeyinde mastarlama işlemi bittikten sonra ano çıtaları sökülür. Resim 3.65. (Sıva yapılan yüzey çok ve büyükse ano çıtalarını sökmek için donma süresinin bitmemesine dikkat ediniz.) çıtaların sökülmesi ile oluşan boşluklara alçı sıva doldurulur.

Perlitli Sıva Alçılarında Karşılaşılacak Sorunlar ve Çözümleri

1. Sorun: Hazırlanmış perlitli sıva alçısında erken donma durumu

Çözüm: Perlitli sıva harcının erken donmaması içintorba üzerinde yazan su/alçı oranına dikkatedilmeli. Alçı suya sepelendikten sonra bir süre suyuemmesi beklenmeli, malzeme çok uzun süre ve yüksek devirli makinelerdekarıştırılmamalı, harcın hazırlandığı su ve malzemeler temiz olmalıdır. Malzemekarıştırıldıktan sonra üzerine su ya da alçı eklenmemelidir. 25 C’nin üzerindeki sıcaklıklarda erken donma gözlenebilir.

2. Sorun: Sıva duvara sürüldükten sonra çatlakların oluşması

• Çözüm: Sıva duvara sürüldükten sonra çatlaklar oluşuyor ise sıvanın sürüldüğü duvar farklı su emme kapasitesine sahip olabilir, duvarın düz olmama sebebi ile sıva kimi yerlere kalın kimi yerlere ince sürülmüş olabilir, bina statik olmadığından oturma yapmış olabilir.

Bu sorunları ortadan kaldırmak için sıva yapılmadan önce duvar ıslatılmalı suya doyması sağlanmalıdır. Farklı su emme kapasitesine sahip bölgelerde beton kısım ve tuğla kısmın birleşme noktalarında sıva filesi kullanılmalıdır. Ortam sıcaklığının en az 5 C olması gereklidir.Binanın oturmasından kaynaklanan çatlama sorunlarını gidermek için sıva filesi kullanılması büyük fayda sağlayacaktır. Duvarın düzgün olmaması durumunda duvardaki çukur kısımlar önceden doldurulmalı daha sonra sıva yapılmalıdır. Sıva kalınlığının en az 5-8 mm olması gerekmektedir.

3. Sorun: Sıvanın ufalanması

• Çözüm: Sıvanın ufalanmasındaki başlıca sebepler arasında sıvanın içerisine yabancı maddeler eklenmesi (mermer tozu, kum), duvara sürülmeden uzun süre bekletilmesi, hazırlandıktan sonra üzerine su ya da alçı eklenmesi ve sıvanın duvara ince sürülmesi vardır.

• Çözüm:Malzemenin içerisine kesinlikle yabancı maddeler katılmamalıdır. Dolgu veya farklı özellik kazandırılmak amacıyla malzemeye katılan yabancı maddeler malzemenin mukavemetini düşüreceği gibi ömrünü de kısaltacaktır. Sıva hazırlandıktan sonra uzun süre beklenmeden uygulamaya geçilmelidir. Malzeme hazırlandıktan sonra üzerine alçı ya da su eklenmemelidir. Tasarruf sağlamak amacıyla sıva ince sürülmemelidir.

4. Sorun: Sıvanın duvarda çizik yapması • Uygulama esnasında perlitli sıvanın duvarı çizmesinin sebepleri arasında; malzemenin nakliye sırasında ıslanmasıyla katı partiküllerin oluşması, uygulama esnasında sıvanın duvara ince sürülmesi, alt katmandaki sıvadan katı parçacıkların kopması ve alçının hazırlanmasında temizliğe dikkat edilmeyerek içerisinde parçacıklar bulunan kirli su kullanılması vardır.

Çözüm: Sıvanın duvarda çizik yapmaması için nakliye esnasında torbaların ıslanmamasına, nem almamasına dikkat edilmelidir. Eğer malzeme ıslanmışsa elekten geçirildikten sonra suyla karılmalıdır. Ayrıca sıvanın duvara daha kalın sürülmesi gerekir. Harcın karıldığı kabın temiz olmasına dikkat edilmeli ve duvara sürmeden önce duvar temizlenmelidir.


perlitli sıva alçısı, perlitli sıva alçıları, perlitli sıva alçısı nasıl yapılır, perlitli sıva alçısı nedir, perlitli sıva alçısının özellikleri, sıva alçısı perlitlimidir, perlitli sıva alçısı ustaları ankara

 « (Önceki Resimler)
(Sonraki Resimler) »