Stropiyer

STROPİYER   

Alçısız kartonpiyer, strafor kartonpiyer, hazır kartonpiyer, ithal kartonpiyer veya köpük kartonpiyer olarakta bilinen stropiyer günümüzde alçı kartonpiyerin yerini almaktadır. Neredeyse tüm mekanlara uygulanabilen bu malzeme hem hafif, hem pratik hemde ekonomiktir. Fakat her ne kadar bu saydığımız özellikleri taşısa da yinede alçı kartonpiyerin görselliğini, eğri tavan veya duvarlardaki düz duruşu veya sağlamlığı kadar olmamaktadır. Bunu işin ustaları bilmekte ve her zaman da söylemektedirler.

   Bizler Cüneyt Alan ve Ekibi olarak her zaman ve her yerde alçı kartonpiyeri öncelikli tavsiyelerimiz arasında tutup, stropiyeri ikinci planda tutuyoruz. İmalatı ustalık gerektirmeyen, eğri tavan veya duvarlarda terazisinde ve düz bir işçilik sağlanamayacağını açıkça ve işverenleri kandırmadan dürüstçe konuşabiliyoruz.

   İthal kartonpiyer malzemesi, strafor malzemesi değildir. İlk olarak imal edilen ve yurtdışından getirtilenithal kartonpiyerin yerine uyduruk bir malzemeyle üretilen ilkel bir üründür. Fakat ekonomik ve pratik oluşu onu gündemde tutuyor. Ayrıca köşe ve ek yerlerinin işçiliği gerçek manada  zor ve işçilik gerektirici bir ustalıktır. Stropiyer uygulanan mekanlara dikkatle baktığınızda ek yerleri veya köşelerindeki işçilik hatalarını hemen her yerde görebilirsiniz. Gönye kesimleri, ek kesimleri her ne kadar milimetrik yapılmaya çalışılsa da yinede hatalar oluşmaktadır. Saten alçıyla yapıştırıldığı ve rütuşlandığı için hatalar mutlaka olmaktadır. Çünkü saten alçı kurudukça kendini çeken ve içeri çöken bir malzemedir. En az 2 defa rütuşlanması gerekmektedir ek ve köşe merkezlerinin. Ayrıca perdelik uygulamaları sürekli sorunlu ve uyduruk yapılmak zorundadır. Alçı kartonpiyerdeki gibi perdelik plakası hem taşıyıcı, hemde destek görevi görmemektedir. Çoğu  işinin ehli usta stropiyeri yaparken şevkle ve işini severek yapmamaktadır. Bizler bunu biliyor ve sürekli yaşıyoruz.

   Stropiyeri hemen hemen herkes; fayansçı, boyacı, duvarcı, amele, çırak, ev hanımı, ev sahibi, memur, bekçi… (sözde) yapıyor. Bu çok yanlış bir uygulamadır. Çünkü kartonpiyer işçiliği gerçekte kolay görünen fakat aslında tecrübe ve sanatkarlık isteyen bir zanaattır. Ben yaklaşık 25 yıllık bir alçı süslemeci olarak, sanatımızın bu denli ayaklar altına alınıp, hafifsenmesinden rahatsız oluyorum. ”Stropiyer çıktı, sanat öldü” ifadesini ben dahil, tüm sanatkar arkadaşlarım sık sık kullanıyoruz. Eski ve tarihi mekanları dikkatle incelediğimizde göreceğimiz ilk şey işçilikteki sanat, malzemedeki sağlamlık ve görselliktir. Bunların hiçbirini stropiyerde görmemiz mümkün değildir.

   Ekonomik olabilir, pratikte olabilir… Fakat şunu tüm işinin ehli tecrübeli usta arkadaşlarım bilirler ve söylerler ki; Sanat icra etmek, sabır ve emek ister.