Ana Menü

Vahşi Dekorasyonlar

Vahşi Dekorasyon

VAHŞİ DEKORASYONLAR

Cuneyt ALAN – Vahşi Dekorasyonlar

Dikkatli baktığımızda insanlık tarihi boyunca yapılan tüm keşif ve icatların hemen hepsi doğadan veya vahşi hayvanlardan esinlenilerek ve ilham alınarak gerçekleştirilmiştir. Bunu günlük yaşamamımızın her anında görebiliriz. Biz insanlar zekamızla her ne kadar övünüp yeryüzünde hakim bir ırk olarak dolaşsakta, bizlerden önce yeryüzü ve gökyüzünde varolan diğer tüm yaratıkların doğada hayatta kalmak için yaptığı korunma, saldırma, yuva yapma, uçma, sosyal yaşam, aile bağları gibi üstün donatılarını taklit etmişizdir. Her konuda olduğu gibi yaşadığımız alanların seçimi, güvenliği, rahatlığı ve görselliği gibi konularda da yeryüzünde bizden önce varlığını sürdüren hayvanların davranış şekilleri biz insanlarda da mevcuttur. Bu konuya onlarca hatta yüzlerce örnek gösterebilirim.

Vahşi Dekorasyon

Vahşi Dekorasyon

Dünyanın birçok yerinde yaşayan yukarıdaki resimde gördüğünüz cennet kuş türleri gibi akıl ve mantığı olmayan hayvanların yaşadıkları yuvalarını süsleyip ve kolay yaşanılabilir birer görsel mekan haline getirdiklerine doğanın yaşayan hemen hemen tüm türlerinde görmekteyiz. Bu hayvanlar bizden önce vardılar ve zeka sahibide değiller. Tamamen iç güdüsel olarak ve ne yaptıklarını bilerek yuvalarını veya yaşadıkları mekanlarını ayrı bir titizlikle koruyup görselleştirmektedirler. Bu davranış biçimleri sonradan öğrenilmiş birer öğreti değil, doğdukları andan itibaren zaten var olan ve nesilden nesile geçen bir bilgidir.

Vahşi Dekorasyon

Vahşi Dekorasyon

İlerleyen teknoloji ve bilimin sayesinde yapılan keşif ve buluşlar, insan ırkının yaklaşık olarak 50.000 yıldır dünyada varolduğunu onun öncesinde varolmadığını kesin olarak bilinmektedir. Oysa bilinen tüm hayvanlar milyonlarca yıldır bu dünyada yaşamaktadırlar. Genel olarak vahşi hayata baktığımızda, hayvanlara çok benzer bir fiziksel hayat yaşadığımızı düşünebiliriz. Aynı şeyleri yapıyor fakat farklı yöntemler kullanıyoruz. Zekamız ve ilerleyen teknolojimiz sayesinde bu yaşam savaşını hayvanlardan daha rahat ve kolay veriyoruz. Onlar gibi çalışıyor, besleniyor, ürüyor, ebeveynlik yapıyor, yaşam alanları oluşturuyor ve doğup ölüyoruz. Onlardan tek farkımız zekamız sayesinde hayatı dahada kolaylaştırıp sahip olduğumuz teknolojilerle insanoğluna yakışır bir şekilde bu hayatı yaşamamızdır. Hayvanlar ne yaptıklarını bilmeden, bizler ise ne yaptığımızı bilerek hemen hemen aynı hayatı yaşıyoruz.

Vahşi Dekorasyon

Vahşi Dekorasyon

Ben ne zaman bir arı kovanına baksam ve arıların kovanları (yuvaları) dışındaki davranışlarını düşünsem aklıma hemen biz insanların yaşam şekilleri geliyor. Arı kovanlarını mahallemize, kovanlarından çıkan arıların dağılarak polen toplamak için gitmelerini bizlerin sabahları evlerimizden çıkıp işlerimize gitmemize, topladıkları polenleri kovanlarına getirmelerini bizlerin evlerimize kazançlarımızı getirmemize ve yuvalarını eşsiz bir ölçü ve düzen içerisinde yapıp korumalarını bizlerin evlerimizi ve mahallemizi aynı ölçü ve düzen içerisinde yapmamız aklıma geliyor. Bunu doğanın diğer tüm vahşi hayvan yaşam şekillerine uyarlayabiliriz. Kuşların, örümceklerin, karıncaların, böceklerin, (biraz garip olacak ama ) ayıların, kutların ve daha sayamayacağımız yüzlerce hatta binlerce vahşi hayvan türünün yaşadıkları yuvalarına gösterdikleri özen ve tertip beni her zaman etkilemiştir. Biz insanlarda da aynı fıtrat mevcuttur. Onlardan tek farkımız kullandığımız teknolojilerimizdir. Yapılan arkeolojik kazılarda ilk insanların yeraltında (inlerde) yaşadıkları, daha sonra yerüstüne  çıkıp mağaralarda yaşamaya devam ettikleri ve daha sonra da inler ve mağaralar gibi doğada zaten varolan mekanlardan çıkıp ev yapmaya başlamışlardır. İnsanoğlunun mağarada yaşarken bile yaşadıkları mekanlara gösterdikleri düzen, temizlik ve görsellik katma davranışları günümüzde yapılan arkeolojik buluşlarda apaçık görülmektedir.

Vahşi Dekorasyon

Vahşi Dekorasyon

Yaşadığımız mekanlara göstermiş olduğumuz dekorasyon, titizlik, temizlik ve görsellik katma davranış şekilleri sonradan öğrenilmiş birer bilgi ve karakter değil, yaratılışımızda var olan ve bizimle birlikte doğan bir yaşam şeklidir. Kimileri biraz fazla titiz, kimileri biraz az temiz, kimileri görselliğe biraz fazla düşkün, kimileri ise daha sade bir karakter ve zevke sahip olsa da sonuçta ana karakter daima kuşaktan kuşağa geçmektedir. Bu donanımlarla doğuyor ve nesilden nesile bu hazır bilgi ve karakterleri genlerimizle bizden sonraki nesillere yerleştiriyoruz. Doğanın en küçük yapı taşı olan atomların muhteşem düzen ve tertibinden tutunda, görebildiğimiz ve bildiğimiz uçsuz bucaksız kainat bile mükemmel bir düzen,tertip ve görsellikle doludur. Muhteşem dekorasyonları evrende baktığımız, gördüğümüz ve duyduğumuz heryerde görebiliriz.

Vahşi Dekorasyon

Vahşi Dekorasyon

Vahşi olduğu kadar muhteşem olan bu dekorasyonlara her baktığımda, bu dekorasyonlara zarar veren insanları her düşündüğümde ve sahip olduğumuz zekamız ve teknolojimize rağmen hala bu muhteşem vahşi dekorasyonları yapamayışımızdan ve anlamayışımızdan dolayı üzülüyorum. Bunlar mükemmel yaratma sanatı olan üstün yaratıcının bir öğretisidir. baktığımız her yerde o üstün yaratıcının muhteşem dekorasyonlarını görebiliriz.

Vahşi hayvanlarda bile…


vahşi dekorasyon,vahşi dekorasyonlar,muhteşem dekorasyonlar,kainattaki dekorasyon,muhteşem yaratma sanatı,üstün yaratıcı,Cuneyt ALAN

 « (Önceki Resimler)
(Sonraki Resimler) »